Demografia

Demografia

Datu orokorrak

Udal informazioa /*/ Euskal AEko udalerriak, Adierazle guztiak eta aldia

  2006 2001 1996 1991 1986 1981
Biztanleria guztira 303 277 259 284 290 313
Gizonezkoak 174 161 150 154 156 172
Emakumezkoak 129 116 109 130 134 141
0-19 65 56 36 51 71 101
20-64 175 169 171 190 182 177
>64 63 52 52 43 37 35
Biztanleriaren dentsitatea 27 25 23 25 26 28

 

Familiak: motaren arabera

Udal informazioa /*/ Euskal AEko udalerriak, Adierazle guztiak eta aldia

  2006 2001 1996 1991 1986 1981
Familia kopurua   83 68 63    
Pertsona bakarrekoa   16 11 7    
Konposatua   5 4 4    
Gunea seme-alabarik gabe   9 5 3    
Gunea seme-alabekin   26 14 16    
Guraso bakarrekoa   5 9 8    
Handitua   14 17 16    
Gune askotarikoa   8 8 9    
Bataz besteko tamaina   3 4 4    

 

Biztanleriaren mugimendua

Udal informazioa /*/ Euskal AEko udalerriak, Adierazle guztiak eta aldia

  2006 2001 1996 1991 1986 1981
Jaiotzak guztira 7 4 4 0 3 0
Jaiotzak gizonezkoak 3 4 3      
Jaiotzak emakumezkoak 4 0 1      
Heriotzak guztira 1 1 4 2 0 0
Heriotzak gizonezkoak 1 1 2      
Heriotzak emakumezkoak 0 0 2      
Berezko hazkundea 6 3 0 -2 3 0
Ezkontza            
Senarrak 2 1 5 4 2 3
Emazteak 1 1 2 2 1 0

 

Migrazio mugimendua

Udal informazioa /*/ Euskal AEko udalerriak, Adierazle guztiak eta aldia

  2006 2001 1996 1991 1986 1981
Inmigrazioa 2 0 0 0    
Emigrazioa 1 1 0 0    
Helburuko barne-migrazioa 14 24 3 1    
Jatorrizko barne-migrazioa 12 4 16 5    
Migrazio saldoa - Guztira 3 19 -13 -4    
Migrazio saldoa - Gizonezkoak 2 7 -2 -2    
Migrazio saldoa - Emakumezkoak 0 12 -11 -1    
Udalerri barruko migrazioak 1 12 1 0    

 

Biztanleria jaioterriaren arabera

Udal informazioa /*/ Euskal AEko udalerriak, Adierazle guztiak eta aldia

  2006 2001 1996 1991 1986 1981
Biztanleria guztira   277 259 284 290 313
Biztanleria egoiliarra, jaiolekuaren arabera. Euskal AE   271 256 280 287 311
Araba   1 0 0 0 0
Bizkaia   0 0 0 0 0
Gipuzkoa   270 256 280 287 311
Beste probintziak   5 3 3 2 2
Atzerria   1 0 1 1 0