Organigrama

Organigrama

2015-2017 LEGEGINTZARAKO UDAL FUNTZIONAMENDUAREN  KOMISIOEN   ETA  BERAUEN ORDEZKARIAK IZENDATZEA  
 

KORPORAZIOKO ARDURAK (2015-2017)  

 • HIRIGINTZA:   FELIX MAYOZ ETA  JOSE MARIA EGUNEZ  
  - Plan Orokorraren jarraipena, Plan espeziala  eta udal ordenantzak.
  - Jasotako lizentzi eskaerak informatu eta jarraitu.
   
 • AZPIEGITURAK:  ARITZ  GARMENDIA  ETA MIKEL SEMPERENA  
  - Herri bideen mantenimendua.  
   
 • URAK: KEPA  GOROSTIDI  
  - Ur kontsortzioko bilerak eta tramiteak jarraitu.
  - Iturri publikoak  begiratu.  
   
 • ZABORTEGIA: KEPA GOROSTIDI  
  - Tolosaldeko Mankomunitateko bileretara joatea.
  - Kontenedoreak zaintzea.   
   
 • ZERBITZU SOZIALAK:  JON  ZUBIZARRETA  
  - Hirugarren adina.
  - Etxez etxeko laguntza.
  - Zahar egoitzak.
  - Instalazio eta obrak.  
   
 • HEZKUNTZA :  JON ZUBIZARRETA  ETA  ARITZ  GARMENDIA  
  - Eskolako gurasoek eta  eskolak antolatutako  batzarretara  joan.  
   
 • KULTURA:    FELIX MAYOZ ,  MIKEL SENPERENA  ETA  ADUR GOROSTIDI  
  - Urteko egitasmoak antolatu. 
  - Finantziazio bideak aurkitu.
  - Egitasmoa exekutatu.
  - Herri jaietako komisioekin harremanak izatea.
  - Herrian dauden beste elkarteekin koordinatzea.
  - Euskal Herriko kultura mugimenduekin harremanak izatea (Egunero, Egunkaria, kilometroak, irratiak...)   
   
 • NEKAZARITZA: JON  ZUBIZARRETA  ETA ADUR GOROSTIDI  
  - Tolomendi, Enirio Aralar e.a. ekin harremanak izatea eta bileretara joatea.
  - Herri mendiko larreak  zaindu eta ganaduzaleekin  koordinatu.
  - San Isidro eguna gogoratzea.  
   
 • LANDA GARAPENA:  JON  ZUBIZARRETA ETA  ADUR GOROSTIDI  
  - Tolomendi, Mendikoi e.a.-ekin harremanak izatea eta bileretara joatea.  
   
 • TURISMOA:   JON  ZUBIZARRETA  
  - Tolosaldea tour-ekin harremanetan jarraitu.
  - Ibiur-Larraitz  ibilaldiaren  jarraipena  egitea.    
   
 • OSASUNA ETA INGURUNEA:  ARITZ  GARMENDIA ETA  JOSE MARIA EGUNEZ  
  - Medikuaren kontsulta.
  - Ingurugiroaren zaintzea: (Zaborrak, paperak, zakur-kakak, bestelako hondakinak e.a.)  
   
 • HERRIKO ONDAREA: JOSE MARIA EGUNEZ  
  - Udaleko  ondasunen erabilera eta zaintza  (kultur etxea, goibegi...)  
   
 • HARREMANAK  ETA  ORDEZKARITZAK:
  - Jarraian aipatzen diren  erakunde publikoekin  harremanak  honako  ordezkari hauek izango diztuzte: JON ZUBIZARRETA , JOSE MARIA EGUNEZ ETA  FELIZ MAYOZ
  - Tolosaldea Garatzen: Adur Gorostidi  
  - Aldundia:  Jon Zubizarreta
  - Jaurlaritza: Jon Zubizarreta  
  - Apatta indutrigunea, e.a.: Adur Gorostidi    
   
 • ALKATE   ORDEA:  ADUR  GOROSTIDI  
   
 • DIRUZAINA:  JOSE  MARIA  EGUNEZ   
   
 • KONTUEN BATZORDEA:
  - Alkatea: Jon Zubizarreta          
  - Diruzaina: Jose Mari  Egunez          
  - Idazkaria: Nekane  Lopetegi